Betingelser for annonce partnere

Når du udfylder vores formular og ansøger om at blive vores nye annonce partner, indgår du/din virksomhed en bindende aftale med Partnerweb, om at vi må sælge annoncer på den oplyste placering på din hjemmeside.

Alle oplysninger du indtaster SKAL være korrekte og må ikke være misvisende.

Når Partnerweb modtager din ansøgning, godkender/afviser vi denne, inden for 10 hverdage.

Når din ansøgning er godkendt:
1. Fremsender vi lidt kode som skal indsættes på din hjemmeside.
2. Vi tester om alt virker.
3. Vi opretter en side på partnerweb.dk med information om din hjemmeside.
4. Salg af annoncer på din hjemmeside påbegyndes.

Partnerweb hjælper dig gratis med at opsætte koden på din hjemmeside via adgang til hjemmesidens kontrolpanel eller via ftp adgang.

Du skal straks informere Partnerweb hvis:
1. Besøgstallet på din hjemmeside falder.
2. Du ændrer indholdet på din hjemmeside som kan have betydning for evt. annoncører.
3. Du fjerner vores kode fra din hjemmeside så annonce systemet ikke virker.
4. Der opstår problemer med visningen af din hjemmeside, hacking eller andet.
5. Alle andre grunde som kan have betydning for vores annoncører.

Banner annoncer sælges på din hjemmeside med et minimum køb af 2.500 unikke klik, vores kunder kan dog vælge at købe flere klik i forbindelse med et eventuelt køb.

Tekst link annoncer sælges som unikke klik - fra antal 2.500, vore kunder kan dog forhøje antallet ved købet.

Når en kunde betaler/indrykker en annonce på din hjemmeside og du har leveret det købte antal klik, udbetales dette beløb minus Partnerweb´s provenu, til den af dig oplyste bankkonto, 30 dage efter en måneds udløb.

Hvis du ikke leverer det lovede antal unikke klik indenfor en rimelig periode, eller dit besøgstal falder drastisk, kan annoncøren gøre krav på at få refunderet et delbeløb, denne udgift afholdes af dig.

Vi bestræber os på, at vores annoncesystem er lukket for uvedkommende og er tilgængeligt døgnet rundt, men du kan ikke stille Partnerweb til ansvar for forhold, der hidrører under betegnelsen force majeure. Hvis en annoncør misbruger eller på anden måde skaffer sig adgang til at vise annoncer via vores system på din hjemmeside, kan du ikke stille krav til Partnerweb om godtgørelse for dette. Du kan ikke stille Partnerweb ansvarlig for skade, som du måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at Partnerweb er ramt af force majeure. Som force majeure betragtes bl.a. mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nøglemedarbejderes sygdom eller dødsfald, it-nedbrud, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer samt andre uforudsete omstændigheder. Eventuelle tab som følge af force majeure kan derfor ikke kræves erstattet.

Som annonce partner må du/din virksomhed ikke indgå aftaler/sælge annoncer uden om Partnerweb til de annoncører som partnerweb har henvist/solgt annoncer til på din hjemmeside. Denne konkurrence klausul er gældende 1 år frem fra opsigelse af denne aftale. Ved overtrædelse kan Partnerweb stille krav om mistet provenu.

Denne aftale kan opsiges via e-mail af begge parter med 30 dages varsel fra udgangen af en måned. Dog kan du ikke opsige denne aftale før end dem af Partnerweb solgte igangværende annonce kampagner på din hjemmeside er afsluttet.

Hvis du mislige holder denne aftale, kan Partnerweb opsige denne aftale uden varsel og forlange at du skal betale for den tid som Partnerweb har brugt på at oprette dig i vores system.

Vi forbeholder os ret til at ændre nærværende betingelser til enhver tid. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige i en opdateret version på denne side.